(8 387) 51531 [email protected]

Investiciniai projektai Švenčionėliuose

ŽEMUTINĖ 35D ŠVENČIONĖLIAI PATVIRTINTAS INVESTICINIS ŽEMUTINĖ 35B ŠVENČIONĖLIAI PATVIRTINTAS INVESTICINIS ŽEMUTINĖ 31A ŠVENČIONĖLIAI PATVIRTINTAS INVESTICINIS (ATNAUJINTAS) ŽILVIČIŲ 18 ŠVENČIONĖLIAI PATVIRTINTAS INVESTICINIS...

Sukauptų lėšų ataskaita

        Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 „Dėl BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO,...