(8 387) 51531 [email protected]

        Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 „Dėl BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO, DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pateikiame patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų ataskaitą.

      Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, ataskaita pagal vietoves:

                                         Švenčionys                                                               Švenčionėliai